Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce
  Výkaz: Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné fin. instituce
  Tabulka: Název položky
  Věta: UI

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1PZůstatek k 1.1. minulého roku
  2 PZměny účetních metod
  3 POpravy zásadních chyb
  4 PKurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV
  5 PČistý zisk/ztráta za účetní období
  7 PPřevody do fondů
  6PPodíly na zisku
  8 PPoužití fondů
  9 PEmise akcií
  10 PSnížení základního kapitálu
  11 PNákupy vlastních akcií
  12 POstatní změny
  13PZůstatek k 31.12. minulého roku
  14PZůstatek k 1.1. běžného roku
  15 PZměny účetních metod
  16 POpravy zásadních chyb
  17 PKurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV
  18 PČistý zisk/ztráta za účetní období
  19PPodíly na zisku
  20 PPřevody do fondů
  21 PPoužití fondů
  22 PEmise akcií
  23 PSnížení základního kapitálu
  24 PNákupy vlastních akcií
  25 POstatní změny
  26PZůstatek k 31.12. běžného roku
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.37.1 ze dne 01.10.2021 06:34