Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce
  Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro banky a jiné fin. instituce
  Tabulka: Název položky
  Věta: UJ

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  11PVýnosy z úroků a podobné výnosy
  2 Pz toho: úroky z dluhových cenných papírů
  32PNáklady na úroky a podobné náklady
  4 Pz toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů
  53PVýnosy z akcií a podílů
  6 Pv tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem
  7 P b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
  8 P c) ostatní výnosy z akcií a podílů
  94PVýnosy z poplatků a provizí
  105PNáklady na poplatky a provize
  116PZisk nebo ztráta z finančních operací
  127POstatní provozní výnosy
  138POstatní provozní náklady
  149PSprávní náklady
  15 Pv tom: a) náklady na zaměstnance
  16 P z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění
  17 P b) ostatní správní náklady
  1810PRozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
  1911POdpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
  2012PRozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek
  2113POdpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám
  2214PRozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
  2315PZtráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
  2416PRozpuštění ostatních rezerv
  2517PTvorba a použití ostatních rezerv
  2618PPodíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
  2719PZisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
  3123PDaň z příjmů
  3224PZisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.35.1 ze dne 02.09.2021 06:44