Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 502/2002 Sb., pro pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro pojišťovny
  Tabulka: P A S I V A
  Věta: UL

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.PVlastní kapitál
  2A.I.PZákladní kapitál, z toho:
  3 Pa) změny základního kapitálu
  5A.II.PEmisní ážio
  6A.III.PRezervní fond na nové ocenění
  7A.IV.POstatní kapitálové fondy
  8A.V.PRezervní fond a ostatní fondy ze zisku
  9A.VI.PNerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období
  10A.VII.PZisk nebo ztráta běžného účetního období
  11B.PPodřízená pasiva
  12C.PTechnické rezervy
  13C.1.PRezerva na nezasloužené pojistné:
  14 Pa) hrubá výše
  15Pb) hodnota zajištění (-)
  16C.2.PRezerva na životní pojištění:
  17 Pa) hrubá výše
  18Pb) hodnota zajištění (-)
  19C.3.PRezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí:
  20 Pa) hrubá výše
  21Pb) hodnota zajištění (-)
  22C.4.PRezerva na bonusy a slevy
  23 Pa) hrubá výše
  24Pb) hodnota zajištění (-)
  31C.6.POstatní technické rezervy:
  32 Pa) hrubá výše
  33Pb) hodnota zajištění (-)
  34D.PTechnické rezervy u životního pojištění, kde jsou nositelem investičního rizika pojistníci
  35 Pa) hrubá výše
  36Pb) hodnota zajištění (-)
  37E.PRezervy
  38E.1.PRezerva na penzijní a podobné závazky
  39E.2.PRezerva na daně
  40E.3.POstatní rezervy
  41F.PDepozita při pasivním zajištění
  42G.PVěřitelé
  43G.I.PZávazky z operací přímého pojištění
  44 Pa) závazky vůči ovládaným osobám
  45 Pb) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  46G.II.PZávazky z operací zajištění
  47 Pa) závazky vůči ovládaným osobám
  48 Pb) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  49G.III.PZávazky z dluhových cenných papírů, z toho:
  50 Pa) směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
  51 Paa) závazky vůči ovládaným osobám
  52 Pab) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  53G.IV.PZávazky vůči finančním institucím
  54 Pa) závazky vůči ovládaným osobám
  55 Pb) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  56G.V.POstatní závazky, z toho:
  57 Pa) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
  58 Paa) ostatní závazky vůči ovládaným osobám
  59 Pab) ostatní závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
  60G.VI.PGaranční fond Kanceláře
  75G.VII.PFond zábrany škod
  61H.PPřechodné účty pasiv
  62H.I.PVýdaje příštích období a výnosy příštích období
  63H.II.POstatní přechodné účty pasiv
  76 P | ZPASIVA CELKEM
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.35.1 ze dne 02.09.2021 06:44