Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 502/2002 Sb., pro pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro pojišťovny
  Tabulka: Název položky
  Věta: UN

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1I.PTechnický účet k neživotnímu pojištění
  2I.1.PZasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
  3 Pa) předepsané hrubé pojistné
  4 Pb) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
  5 Pc) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-)
  6 Pd) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)
  7I.2.PPřevedené výnosy z investic z Netechnického účtu (položka III.6.)
  8I.3.POstatní technické výnosy, očištěné od zajištění
  9I.4.PNáklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
  10 Pa) náklady na pojistná plnění:
  11 P aa) hrubá výše
  12 P bb) podíl zajišťovatelů (-)
  13 Pb) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
  14 P aa) hrubá výše
  15 P bb) podíl zajišťovatelů (-)
  16I.5.PZměna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-)
  17I.6.PBonusy a slevy, očištěné od zajištění
  18I.7.PČistá výše provozních nákladů:
  19 Pa) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
  20 Pb) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-)
  21 Pc) správní režie
  22 Pd) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)
  23I.8.POstatní technické náklady, očištěné od zajištění
  25I.10.PMezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.)
  26II.PTechnický účet k životnímu pojištění
  27II.1.PZasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
  28 Pa) předepsané hrubé pojistné
  29 Pb) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
  30 Pc) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/-)
  31II.2.PVýnosy z investic:
  32 Pa) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
  33 Pb) výnosy z ostatních investic, se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
  34P aa) výnosy z pozemků a staveb
  35 P bb) výnosy z ostatních investic
  36 Pc) změny hodnoty investic
  37 Pd) výnosy z realizace investic
  38II.3.PPřírůstky hodnoty investic
  39II.4.POstatní technické výnosy, očištěné od zajištění
  40II.5.PNáklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
  41 Pa) náklady na pojistná plnění:
  42 P aa) hrubá výše
  43 P bb) podíl zajišťovatelů (-)
  44 Pb) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
  45 P aa) hrubá výše
  46 P bb) podíl zajišťovatelů (-)
  47II.6.PZměna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-):
  48 Pa) rezervy v životním pojištění:
  49 P aa) hrubá výše
  50 P bb) podíl zajišťovatelů (-)
  51 Pb) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění
  52II.7.PBonusy a slevy, očištěné od zajištění
  53II.8.PČistá výše provozních nákladů:
  54 Pa) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
  55 Pb) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
  56 Pc) správní režie
  57 Pd) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)
  58II.9.PNáklady na investice:
  59 Pa) náklady na správu investic, včetně úroků
  60 Pb) změna hodnoty investic
  61 Pc) náklady spojené s realizací investic
  62II.10.PÚbytky hodnoty investic
  63II.11.POstatní technické náklady, očištěné od zajištění
  64II.12.PPřevod výnosů z investic na Netechnický účet (položka III.4.)
  65II.13.PMezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.)
  66III.PNetechnický účet
  67III.1.PVýsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.)
  68III.2.PVýsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.)
  69III.3.PVýnosy z investic:
  70 Pa) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
  71 Pb) výnosy z ostatních investic, se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
  72P ab) výnosy z pozemků a staveb
  73 P bb) výnosy z ostatních investic
  74 Pc) změny hodnoty investic
  75 Pd) výnosy z realizace investic
  76III.4.PPřevedené výnosy investic z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.)
  77III.5.PNáklady na investice:
  78 Pa) náklady na správu investic, včetně úroků
  79 Pb) změny hodnoty investic
  80 Pc) náklady spojené s realizací investic
  81III.6.PPřevod výnosů z investic na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.)
  82III.7.POstatní výnosy
  83III.8.POstatní náklady
  84III.9.PDaň z příjmů z běžné činnosti
  85III.10.PZisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění
  86III.11.PMimořádné náklady
  87III.12.PMimořádné výnosy
  88III.13.PMimořádný zisk nebo ztráta
  89III.14.PDaň z příjmů z mimořádné činnosti
  90III.15.POstatní daně neuvedené v předcházejících položkách
  91III.16.PZisk nebo ztráta za účetní období
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.35.1 ze dne 02.09.2021 06:44