Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro zdravotní pojišťovny
  Tabulka: P A S I V A
  Věta: UP

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.PVlastní kapitál
  2PI. Základní jmění
  3PII. Oceňovací rozdíly
  4PIII. Ostatní kapitálové fondy
  5P 1. Provozní fond
  6P 2. Sociální fond
  7P 3. Fond majetku
  8P 4. Fond reprodukce majetku
  9P 5. Fond prevence
  10P 6. Fond pro úhradu preventivní péče
  11P 7. Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče
  12P 8. Fond pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele
  66P 9. Jiné
  13 PIV. Ostatní fondy ze zisku
  67P 1. Zdroj podílů v ovládaných osobách
  68P 2. Jiné ostatní fondy ze zisku
  14 PV. Fondy veřejného zdravotního pojištění
  15P 1. Základní fond
  16P 2. Rezervní fond
  17PVI. Výsledek hospodaření minulých období
  18PVII. Výsledek hospodaření běžného účetního období
  19B.PRezervy
  22C.PVěřitelé
  23 PI. Závazky z veřejného zdravotního pojištění
  24P 1. Závazky za plátci pojistného
  25P 2. Závazky k poskytovatelům zdravotních služeb
  26P 3. Závazky z přerozdělení pojistného
  27P 4. Závazky k zajišťovacímu fondu
  28P 5. Závazky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči
  69P 6. Dohadné položky pasivní
  70P 7. Ostatní závazky
  30PII. Závazky z dluhových cenných papírů, z toho:
  31Pa) Směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
  32 PIII. Závazky vůči finančním institucím
  33PIV. Ostatní závazky
  34P 1. Dluhy daňové
  71P 2. Dluhy ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  72P 3. Ostatní závazky
  35D.POstatní pasiva
  36E.PČasové rozlišení
  37PI. Výdaje příštích období
  38PII. Výnosy příštích období
  65 PPASIVA CELKEM
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.35.1 ze dne 02.09.2021 06:44