Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Přehledu o pěněžních tocích pro zdravotní pojišťovny
  Tabulka: Název položky
  Věta: UV

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1P.PStav peněžních prostředků k počátku účetního období (součet I.P. + II.P.)
  2I.PPeněžní prostředky fondů
  3I.P.PStav peněžních prostředků k počátku účetního období
  4I.APPříjmy
  5I.B.PVýdaje
  6I.F.PZměna stavu peněžních prostředků (rozdíl I.A. - I.B.)
  7I.R.PStav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni
  8II.PPeněžní prostředky za zdaňovanou činnost
  9II.P.PStav peněžních prostředků k počátku účetního období
  10II.A.PPříjmy
  11II.B.PVýdaje
  12II.F.PZměna stavu peněžních prostředků (rozdíl II.A. - II.B.)
  13II.R.PStav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni
  14F.PCelková změna stavu finančních prostředků (součet I.F. + II.F.)
  15R.PStav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (součet P. + F.)
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.35.1 ze dne 02.09.2021 06:44