Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce
  Tabulka: P A S I V A
  Věta: UH

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  11PZávazky vůči bankám a družstevním záložnám
  2 Pv tom: a) splatné na požádání
  3 P b) ostatní závazky
  42PZávazky vůči klientům - členům družstevních záložen
  5 Pv tom: a) splatné na požádání
  6 P b) ostatní závazky
  73PZávazky z dluhových cenných papírů
  8 Pv tom: a) emitované dluhové cenné papíry
  9 P b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů
  104POstatní pasiva
  115PVýnosy a výdaje příštích období
  126PRezervy
  13 Pv tom: a) na důchody a podobné závazky
  14 P b) na daně
  15 P c) ostatní
  167PPodřízené závazky
  34 PCizí zdroje celkem
  178PZákladní kapitál
  18 Pz toho: a) splacený základní kapitál
  209PEmisní ážio
  2110PRezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
  22 Pv tom: a) povinné rezervní a rizikové fondy
  23 P b) ostatní rezervní fondy
  24 P c) ostatní fondy ze zisku
  2511PRezervní fond na nové ocenění
  2612PKapitálové fondy
  2713POceňovací rozdíly
  28 Pz toho: a) z majetku a závazků
  29 P b) ze zajišťovacích derivátů
  30 P c) z přepočtu cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů
  3114PNerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
  3215PZisk nebo ztráta za účetní období
  35 PVlastní kapitál celkem
  33 PPasiva celkem
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.35.1 ze dne 02.09.2021 06:44